hard

Переклад
сильний, важко, важка
Her
її
її (Acc.)
нею (Instr.)
question
питання
запитання
is
є
це
(not translated)
hard
сильний
важко
важкий
.
Її питання важке.
Коментарів: 2
German
німецька
німецький
німець
is
(no continuous in Ukr)
(not translated)
є
hard
важка
сильний
важко
.
Німецька важка.
Коментарів: 4
It
itis
це
(not translated)
це
він
її
is
itis
це
(not translated)
це
це (A is B)
(not translated)
hard
важко
сильний
важкий
.
Це важко.
Коментарів: 3

Пов’язані обговорення

Вивчайте англійську мову, приділяючи цьому лише 5 хвилин на день. Безкоштовно.